Skip to main content

Uusiutuva suomalainen metsäteollisuus tarvitsee korkean lisäarvon sovelluksia, jotka vastaavat kestävän talouskehityksen globaaleihin haasteisiin. VTT ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk tiivistävät yhteistyötään sellupohjaisten biomateriaalien kehitystyössä ja teollisen tuotannon pilotoinnissa. Tutkimus- ja kehitystyö kohdistuu erityisesti kestävään pakkaamiseen ja tekstiileihin.

Kahden alan merkittävän tutkimustoimijan koetoiminnan ja osaamisen yhteistyöllä voidaan parantaa merkittävästi uusien biomateriaalien ja niiden valmistustekniikoiden kokeellista tutkimusta ja yritysyhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa uusien selluloosalaatujen testituotantoa uusiutuvan metsäteollisuuden tarpeisiin.

– Selluloosa on jo nyt tärkeässä roolissa uusiutuvissa pakkauksissa, ja tätä sovellusalaa on edelleen mahdollisuus kasvattaa. Sellulle on löydettävissä kasvavat markkinat myös tekstiilisovelluksista. Tavoitteemme on nostaa muokattu suomalainen puukuitu ja siihen liittyvä osaaminen uudelle tasolle, toteaa VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

VTT tavoittelee yhteistyösopimuksella selluloosan jatkokäsittelyjen skaalausta kohti teollista pilot-mittakaavaa hyödyntäen Xamkin Kuitulaboratorion laitteistoja ja palveluja selluloosan valkaisun ja kemiallisten esikäsittelyjen osalta.

– Olemme VTT:ssä panostaneet merkittävästi alan tutkimusinfrastuktuuriin omissa toimipisteissämme. Xamkin osaaminen ja laitteistot täydentävät tärkeällä tavalla tarjontaamme uusien selluloosatuotteiden kehittämisessä ja pilotoinnissa, sanoo liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen VTT:ltä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Savonlinnan Kuitulaboratoriossa kehittänyt selluloosan käsittelytekniikoita erityisesti puukuidun valkaisu- ja pesutekniikoiden osalta. Sopimus on Xamkille erittäin tärkeä päänavaus.

– Yhteistyö VTT:n kanssa mahdollistaa Xamkin kansainvälisen tason tutkimistoiminnan kasvattamisen. Näen kumppanuuden merkittävänä luottamuksen osoituksena. Sopimus on linjassa joulukuisen Xamkin ja Aalto-yliopiston sopimuksen kanssa, se kertoo Xamkin suunnasta ja tasosta, toteaa tyytyväisenä Xamkin hallituksen puheenjohtaja, kouluneuvos Jyrki Koivikko.

– Koemme VTT:n kanssa tiivistettävän yhteistyön erittäin arvokkaaksi tunnustukseksi soveltavalle tutkimuksellemme, korostaa Xamkin toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen.

Yhteistyö lisää paitsi kumppanien välistä käytännön pilotointiyhteistyötä myös asiantuntijavaihtoa. Samalla tutkijoiden ja koeajoja toteuttavan henkilökunnan yhteistyö Xamkin Savonlinnassa sijaitsevan Kuitulaboratorion, VTT:n Bioruukin ja Otaniemen tutkimusinfrastruktuurien välillä lisääntyy.

Lisätietoja:

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Jussi Manninen, liiketoiminta-alueen johtaja, puh. 040 535 5947, jussi.manninen@vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tutkimusprofessori Ali Harlin, tutkimusprofessori, puh. 040 533 2179, ali.harlin@vtt.fi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Jyrki Koivikko, hallituksen puheenjohtaja, kouluneuvos, p. 040 670 5509, jyrki.koivikko@xamk.fi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Heikki Saastamoinen, toimitusjohtaja, rehtori, puh. 050 312 5151, heikki.saastamoinen@xamk.fi