Skip to main content

_Teknologiapuisto NOHEVA

Savonlinnan teknologiapuisto Noheva tarjoaa teknologiayrityksille kehittyvän liiketoimintaympäristön, laboratoriopalveluita tutkimukseen, tuotekehitykseen ja testaukseen, sekä insinöörikoulutusta.

Yrityslähtöisiin tki-hankkeisiin tarjoamme kumppanuutta, jossa yritykset pääsevät hyödyntämään huippuosaamistamme, sekä EU-rahoitusta. Näillä elementeillä TKI-projektitoiminta kannattaa keskittää Nohevaan

Teknologiapuisto on suunniteltu tukemaan ja palvelemaan korkean teknologian toimijoita –mahdollistaen uusien innovaatioiden synnyn, alojen kehityksen, yritysten menestyksen sekä niiden kansainvälistymisen. Uuden liiketoiminnan synnyttämiseen on teknologiapuistossa käytännön tukea ja sparrausta. Kokenut valmentaja on tukenasi innovaatiosta liiketoiminnan perustamiseen.

Savonlinnan teknologiapuisto Noheva edistää teknologiaintensiivisen liiketoiminnan ja kasvuyritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Keskeistä toiminnassa on:
• Innovatiivinen toimintaympäristö
• Yrityskehityspalvelut
• Hanketoiminta ja kehittämisohjelmat
• Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyö
• Verkostotoiminta
• Kansainvälistyminen

Teknologiapuistossa työskentelee jo nyt noin 300 työntekijää. Tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstöä alueella on noin 50 ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijoita noin 100.

Alla havainnekuvia suunnitteilla olevasta uudesta toimistorakennuksesta.

_PINTA-ALA 20.801  M2
_2,5 KM SAVONLINNAN KAUPPATORILTA

_YHTEENSÄ 300 TYÖNTEKIJÄÄ
_50 TUTKIMUS- JA TUOTE- KEHITYSHENKILÖÄ

_100 INSINÖÖRIOPISKELIJAA
_HYVÄT JULKISET LIIKENNEYHTEYDET
_PYSÄKÖINTITILAA
_TOIMIVAT JA NOPEAT VIESTILIIKENNEYHTEYDET

A – Kuitu 3. Kaakkois-Suomen Ammattiikorkeakoulu – Xamk. Luonnonvarakeskus, toimistot.

B – Noheva 1. Toimistorakennus.

C – Kasvu 1. Luonnonvarakeskus, laboratoriot.

D – Xamk Kuitulaboratorio.

P – Vapaa pysäköinti

P – Henkilökunnan pysäköinti