_Teknologiapuisto NOHEVA

Savonlinnan teknologiapuisto Noheva tarjoaa laboratoriot tutkimukseen, tuotekehitykseen ja testaukseen, sekä korkeakouluopetusta ja toimitiloja osaamisintensiivisille yrityksille.

Toimintaympäristö on suunniteltu tukemaan ja palvelemaan korkean teknologian toimijoita –mahdollistaen uusien innovaatioiden synnyn, alojen kehityksen, yritysten menestyksen sekä niiden kansainvälistymisen.

Savonlinnan teknologiapuisto Noheva edistää teknologiaintensiivisen liiketoiminnan ja kasvuyritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä.
Keskeistä toiminnassa on:
• Innovatiivinen toimintaympäristö
• Yrityskehityspalvelut
• Hanketoiminta ja kehittämisohjelmat
• Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyö
• Verkostotoiminta
• Kansainvälistyminen

Teknologiapuistossa työskentelee jo nyt noin 300 työntekijää. Tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstöä alueella on noin 50 ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijoita noin 100.

Alla havainnekuvia suunnitteilla olevasta uudesta toimistorakennuksesta.

_PINTA-ALA 20.801  M2
_2,5 KM SAVONLINNAN KAUPPATORILTA

_YHTEENSÄ 300 TYÖNTEKIJÄÄ
_50 TUTKIMUS- JA TUOTE- KEHITYSHENKILÖÄ

_100 INSINÖÖRIOPISKELIJAA
_HYVÄT JULKISET LIIKENNEYHTEYDET
_PYSÄKÖINTITILAA
_TOIMIVAT JA NOPEAT VIESTILIIKENNEYHTEYDET

A – Kuitu 3. Kaakkois-Suomen Ammattiikorkeakoulu – Xamk. Luonnonvarakeskus, toimistot.

B – Noheva 1. Toimistorakennus.

C – Kasvu 1. Luonnonvarakeskus, laboratoriot.

D – Xamk Kuitulaboratorio.

P – Vapaa pysäköinti

P – Henkilökunnan pysäköinti