Skip to main content

_TEKNOLOGIAPUISTO NOHEVASSA TOIMIVAT YRITYKSET

Nohevan toimintaympäristö on suunniteltu palvelemaan erityisesti puunjalostuksen, metsäteollisuuden, biotalouden sekä ympäristö- ja energiatekniikan aloja.

Teknologiapuisto Noheva on Savonlinnan kaupungin pitkäjänteinen strateginen panostus alueen teknologiayritysten kansainväliseen kasvuun. Yritystemme vahva asema markkinoilla perustuu innovaatiotoimintaan, jonka tukijalan Teknologiapuisto ja sen yritykset, tutkijat, asiantuntijat ja tutkimusinfrastruktuuri muodostavat. Teknologiapuisto Noheva on myös avoin uusille yrityksille tulla rakentamaan omaa tulevaisuuttaan.

Savonlinnan kaupungin elinkeinopalvelut luovat edellytyksiä yritysten sijoittumiselle ja kasvulle Savonlinnassa. Yhteistyössä XAMK:n ja Samiedu:n kanssa toteutamme työvoiman saatavuutta parantavia ja elinkeinoelämää piristäviä toimia.

Palvelemme aloittavia, toimivia sekä kasvu- ja kehittämishaluisia yrityksiä yritystoiminnan eri vaiheissa. Kehitämme yhdessä yrityksellesi mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset menestyä ja luoda pysyviä työpaikkoja. Teknologiapuistossa toimi yrityksille lähipalvelu, joka antaa veloituksetonta yritysneuvontaa ja liiketoimintapotentiaalin arviointia.

Palvelemme myös yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Liiketoiminnan sparraus ja investointihankkeiden rahoitusneuvonta ovat tyypillisiä asioita, joissa autamme alueemme yrityksiä.

Yritysasiantuntijoillamme on laaja kokemus yrittämisestä ja yritysten kehittämisestä. Tuotamme yhteistyössä eri viranomaisten kanssa kokonaisratkaisun yrityksesi palvelutarpeeseen tapauskohtaisesti. Meiltä voit kysyä neuvoa kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa.

Savonlinnan kaupunki >

ANDRITZ Oy on yksi maailman johtavista sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista. Yhtiö tarjoaa myös erilaisia biomassakattiloita ja kaasutuslaitoksia energian tuotantoon.

ANDRITZ Oy:n pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja osaamiskeskukset ovat Kotkassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Savonlinnassa, Varkaudessa ja Tampereella. ANDRITZ Hydro Oy toimittaa järjestelmiä, laitteita ja palveluja vesivoimateollisuudelle. ANDRITZ Oy:llä on kaksi konepajaa: ANDRITZ Savonlinna Works Oy ja ANDRITZ Warkaus Works Oy. ANDRITZ-yhtiöiden henkilöstön määrä Suomessa on noin 1 300 ja maailmanlaajuisesti yli 29 000. Yhtiö on osa kansainvälistä teknologiakonserni ANDRITZia, jolla on noin 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

ANDRITZ Savonlinna Works Oy

ANDRITZ Oy:n omistama ANDRITZ Savonlinna Works Oy toimittaa koneita ja laitteita sellu- ja paperiteollisuudelle maailmanlaajuisesti.

Konepajalla valmistetaan mm. sellun pesureita, rumpusuodattimia, kiekkosuodattimia, sellunkeiton laitteita ja painelaitteita, sekä varaosia näille. Lisäksi yhtiö toimittaa laitteiden korjauksia ja modernisointeja sekä asennus-, huolto- ja seisokkipalveluja eri puolille maailmaa.

ANDRITZ Oy >ANDRITZ Savonlinna Works Oy >

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun – Xamkin – kampuksena on koko maailma. Kivijalkoina ovat Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna.

Teknologiapuisto Nohevassa sijaitseva Xamk Kuitulaboratorio edistää metsä- ja teknologiateollisuuden kestävää kehitystä ja resurssien järkevää käyttöä. Kuitulaboratoriossa kehitetään vettä ja energiaa säästäviä ratkaisuja, pilotoidaan uusia menetelmiä vesien ja lietteiden käsittelyyn sekä edistetään puun kuidun pidempää jalostamista. Xamk kouluttaa teknologiapuistossa biotuotetekniikan ja rakennustekniikan AMK-insinöörejä. Lisäksi toimintaympäristöä hyödynnetään Xamkin sähkövoima- ja automaatiotekniikan AMK-insinöörikoulutuksessa.

Kuitulaboratorion tavoite on, että tulokset ja uudet ratkaisut tukevat yritysten kilpailukykyä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on yrityslähtöistä, ja sen liikevaihto on vuositasolla 1,5–2 miljoonaa euroa. Lisäksi Xamk tarjoaa yrityksille tilaustutkimus-, pilotointi- ja analyysipalveluja.

• Xamkin Elektroniikan 3K-tehdas tarjoaa yrityksille elektroniikan tuotekehitys- ja valmistuspalveluja ja tekee tutkimusta ja kehittämistä yritysten tarpeita vastaavasti. Tarjoamme yrityksille myös koulutusta elektroniikan valmistukseen. Laajat testauspalvelumme tukevat monipuolisesti tuotekehitystä ja valmistusta. Meiltä saat mm. tuotteiden olosuhdetestaukset, röntgentarkastukset ja monia muita elektroniikan testauspalveluja.

3K-tehtaan toiminnan yhtenä tavoitteena on alueellisen elektroniikkateollisuuden kehittyminen ja kasvu. Palvelu- ja kehitysorganisaation toiminta ja toimintaympäristö mahdollistavat yrityksille laajat tuotekehitys- ja tuotantopalvelut.

3K-tehdas on varustettu nykyaikaisella elektroniikan tuotantoympäristöllä, joka mahdollistaa monipuolisen tuotteiden valmistuksen aina prototyypeistä sarjavalmistukseen ja testaukseen.

Teollisen puu- ja hybridirakentamisen tutkimus- ja testilaboratorio valmistuu 2023.
XAMK- kehittämishankkeet linkki hankkeiden esittelysivuille

Kuitulaboratorio >3K tehdas >

Luonnonvarakeskus (Luke) on noin 1300 hengen tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on tutkimuksen keinoin edistää uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävien yritysten ja elinkeinotoiminnan kestävyyttä, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Lukella on myös viranomaistehtäviä. Toimipaikkaverkosto kattaa koko Suomen. 

Lukessa työskentelevät tutkijat ja asiantuntijat tuottavat uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen. Tavoittelemme yhteistyössä biotaloudelle rakentuvaa yhteiskuntaa.

Luonnonvarojen kestävä käyttö vaatii erityisesti tietotaidon ja uusien liiketoimintamallien kehittymistä – ja tiivistä yhteistyötä. Kokoamme yhteen luonnonvarojen sekä vastuullisen ruoantuotannon osaajat. Tämä tekee meistä yhden maailman monitieteellisimmistä alan tutkimuskeskuksista.

Luonnonvarakeskuksella on lisäksi lakisääteisiä viranomaistehtäviä. Se huolehtii luonnonvarojen seurannoista, varmennetusta taimituotannosta, torjunta-aineiden tarkastuksesta, geenivarojen säilytyksestä, kasvihuonekaasujen laskennasta, tukee luonnonvarapolitiikkaa ja tuottaa Suomen viralliset ruoka- ja luonnonvaratilastot.

Metsäpuiden kasvullisen lisäyksen laboratorio ”KASVU 1” esittelyvideo:

Luonnonvarakeskus LUKE >

Prosessiteollisuuden optisiin mittalaitteisiin erikoistunut Teknosavo Oy on toteuttamassa mittavaa toimitilainvestointia Savonlinnan Teknologiapuisto Nohevaan.

Teknosavo on erikoistunut optimointi- ja on-line mittausjärjestelmien toimittamiseen puunkäsittelyteollisuuden prosesseihin sekä elektronikka-, automaatio-, ohjelmisto- ja mekaniikkasuunnittelua vaativiin asiakasprojekteihin.

Vuonna 1988 perustettu Teknosavo on kehittänyt korkealaatuista teknistä osaamista puunkäsittelyteollisuuden prosesseihin. Toimintavuosiemme aikana olemme kehittyneet kansainvälisessä ympäristössä toimivien suurteollisuusasiakkaidemme kohdeprosessien asiantuntijoiksi. Teknosavon Savonlinnan toimipaikassa kokeneet mittausjärjestelmien ja puunkäsittelyteollisuuden insinöörisuunnittelun ja ohjelmoinnin asiantuntijat ovat sitoutuneita toimintavarmojen laitteiden ja järjestelmien toimittamiseen kehittyneillä työmenetelmillä.
Teknosavo >

Visma Tampuuri Oy kehittää kattavinta kotimaista ohjelmistoa kiinteistöalan prosessien hoitamiseen sekä laadukkaaseen johtamiseen, nimittäin Tampuuri – kiinteistöliiketoiminnan ohjausjärjestelmää.

Noin 90 asiantuntijaa kehittää, myy ja kouluttaa Tampuuria päivittäin. Toimipaikkamme sijaitsevat Salossa, Helsingissä, Porissa, Savonlinnassa, Jyväskylässä ja Turussa. Vuonna 2018 yrityksen liikevaihto oli yli 10 miljoonaa euroa. Tampuuria käytetään tällä hetkellä yli miljoonan asunnon ja 81 000 kiinteistön hallinnoimiseen.

Kaksi miljoonaa suomalaista asuu, työskentelee tai harrastaa Tampuurilla hallinnoidussa kiinteistössä. Tampuuri on ylivoimainen kiinteistötietojärjestelmien markkinajohtaja Suomessa. Tampuurin vahvuuksia ovat selainpohjaisuus, vahvat integraatiot sekä monipuoliset asukkaan sekä osakkaan verkkopalvelut.

Asiakkaitamme ovat isännöintitoimistot, julkishallinnon laitokset, kunnat, kiinteistöjen suuromistajat, huoltoyhtiöt, vuokrataloyhteisöt, erilaiset yritykset ja yhdistykset.

Visma >

Itä-Savon Uusyrityskeskus palvelee teknologiapuistossa.
Kun olet perustamassa yritystä tai jatkamassa toimivaa yritystä
• Liiketoimintasuunnitelman sparraus
• Kannattavuus-, investointi- ja rahoituslaskelmat
• Ostettavan yrityksen elinkelpoisuus ja tuotteen/palvelun elinkaari ja myyntiennusteet
• Rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen

Kun olet luopumassa yrityksestäsi
• Myytävän yrityksen arvonmääritys, taseanalyysi
• Jatkajan haku sekä hänen mahdollinen/tilanteeseen tarpeelliseksi katsottu koulutus
• Markkinointi Uusyritysverkoston kautta
• Rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen

UYK >

_TEKNOLOGIAPUISTOSSA MYÖS

Innovaatioyritys, joka on erikoistunut hiilidioksidin talteenottamiseen teollisuuden prosesseista.

Savonlinnan Yritystilat Oy on Savonlinnan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Yhtiö hallinnoi, kehittää ja rakennuttaa toimitiloja yritysten käyttöön. Savonlinnan Yritystilat Oy:lla on Teknologiapuisto Nohevassa toimistorakennus Noheva 1. Savonlinnan Yritystilat Oy omistaa Teknologiapuisto Nohevan kuitulaboratorion rakennuksen.

Teknisiin käännöksiin, markkinointisisältöön ja ohjelmistolokalisointiin erikoistunut käännösviestinnän asiantuntija.

Granlund Savonlinna
Granlund Kuopio Oy tarjoaa talotekniikan palveluita Etelä-Savon alueella.

Toimintamme kattaa laajan valikoiman palveluita. Taloteknisen suunnittelun lisäksi merkittävässä asemassa toiminnassamme ovat myös muun muassa puhdastilasuunnittelu, tutkimus- ja kehitystoiminta sekä kiinteistönpidon palvelut.

Asiakkaitamme ovat sairaalat ja terveyskeskukset, teollisuus, julkinen sektori, toimistot ja liiketilat sekä asuinrakennukset.

Makron on teollisuuden kokonaistoimittaja. Valmistamme koneita ja laitteita teknologiatoimittajien sopimusvalmistajana ja tarjoamme omia teknologioita hirsirakentamiseen ja kierrätyssellukuidun hyödyntämiseen. Ydinosaamistamme on vaativa koneiden ja tuotantolinjojen suunnittelu, valmistus sekä teollisuuden automaatioratkaisut, kaikki yhdeltä toimittajalta.

Makronin pääkonttori on Hollolassa ja valmistus Suomessa ja Virossa. Savonlinnan toimistomme tarjoaa kattavaa suunnittelupalvelua eri aloilla toimiville asiakkaille.

Sitowise on rakennetun ympäristön asiantuntijayritys, joka tarjoaa kaikki alan suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaaliset palvelut saman katon alta. Meillä työskentelee lähes 1 700 infra- ja talonrakentamisen sekä alan tietojärjestelmien asiantuntijaa, jotka tuottavat yhdessä laadukkaita ja ennakkoluulottomia uusia ratkaisuja asiakkaillemme.

Työskentelemme 20 kaupungissa ja tuhansissa mielenkiintoisissa hankkeissa. Olemme mukana laajoissa alue- ja kaupunkisuunnittelun kohteissa ja ratkomme asiakkaiden yksittäisiä haasteita. Osaamisemme kattaa koko rakennetun ympäristön suunnittelun – infrasta taloihin niin uudis- kuin korjausrakentamisen kohteissa.

IT-palvelutalo Advania Finland Oy on ymmärrettävä ja kokonaisvaltainen kumppani, joka auttaa asiakastaan kasvamaan palveluiden avulla. Olemme IT-tarpeiden tulkki ja toteuttaja asiakkaan toiminnan tukena. Työllistämme tällä hetkellä  yli 330 henkilöä.

Palvelumme kattavat yrityksen IT-kokonaistarpeet loppukäyttäjätuesta pilvipalveluihin ja jatkuvuuspalveluista asiantuntijatyöhön. Palveluihin sisältyvät myös vaativat erityisratkaisut, kuten identiteetin- ja pääsynhallinta sekä konesalipalvelut.