Skip to main content

_SYNERGIAEDUT

Savonlinnan teknologiapuisto Nohevan toimintaympäristö on suunniteltu tukemaan ja palvelemaan korkean teknologian toimijoita –mahdollistaen uusien innovaatioiden synnyn, alojen kehityksen, yritysten menestyksen sekä niiden kansainvälistymisen.

HYÖDYNNÄ HUIPPUOSAAMISTA

Kehitä ideoita ja tuotteita huippuosaajien seurassa. Teknologiapuistossa toimivat innovatiivisten yritysten lisäksi KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulu Xamkin Kuitulaboratorio sekä Luonnonvarakeskus Luke. Kuitulaboratorio tarjoaa yrityksille tutkimus ja kehittämistoimintaa sekä pilotointi- ja analyysipalveluja.

Luken tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio puolestaan tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Molemmat organisaatiot tekevät tiivistä työtä teknologiapuiston yritysten kanssa.

UUTTA TYÖVOIMAA

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk kouluttaa Savonlinnan teknologiapuistossa:

  • Prosessitekniikan AMK-insinöörejä. Valmistuttuaan biotuotetekniikan insinöörit työllistyvät metsäteollisuuden lisäksi niitä palveleviin yrityksiin, kuten laitevalmistajien palvelukseen.
  • Teollisen puurakentamisen AMK-insinöörejä. Valmistuttuaan AMK-insinöörit työllistyvät teollisen puurakentamisen monipuolisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin teollisessa valmistuksessa, suunnittelussa ja rakentamisessa
XAMK >

Ammattiopisto SAMIedu räätälöi täsmäkoulutuksia suoraan työelämäntarpeisiin. Täsmäkoulutuksen avulla yrityksiin saadaan nopeasti sopivaa ja osaavaa työvoimaa.

SAMIedu >

TUOTEKEHITYSTÄ JA

TESTAUSTA

Teknologiapuistossa yrityksille on tarjolla huippuluokan tuotekehitys- ja testausolosuhteet sekä kumppanit.Xamkin Kuitulaboratorio tarjoaa metsä ja teknologiateollisuudelle maailman huippuluokan tuotekehitys- ja testausympäristön. Lisäksi Nohevasta löytyy myös Luken metsäpuiden kasvullisen lisäyksen laboratorio ja tutkimuskasvihuone.

Teollisen puurakentamisen puu- ja hybridi tutkimus- ja testauslaboratorio on rakenteilla ja valmistuu 2023. Yhdessä teollisen puurakentamisen AMK-insinöörikoulutuksen ja huippututkimushankkeiden kanssa, kokonaisuus muodostaa Suomen parhaan TKI-toimintaympäristön alan innovatiivisille kasvuyrityksille. TKI-toiminnan keskittäminen teknologiapuistoon antaa yrityksille erinomaisen jalansijan johtavaan TKI-keskittymään ja alan koulutus tuottaa yrityksille tulevaisuuden osaajia.

Tulevaisuuden innovaatiot luodaan yhteistyössä Teknologiapuiston yritysten ja tutkijoiden välillä. Teknologiapuisto on avoin uusille alan yrityksille ja yhteisöille tulla mukaan rakentamaan menestystä.

Kuitulaboratorio

Elektroniikan 3K-tehdas palvelee yrityksiä vaativissa elektroniikkateollisuuden tarpeisiin soveltuvilla koulutus-, kehitys- ja tuotantopalveluilla.

Uusyrityskeskus palvelee teknologiapuistossa yrityksiä. UYK tarjoaa palveluitaan liiketoimintapotentiaalin arviointiin, yrityksen perustamiseen ja yrityskauppojen toteuttamiseen. Liike-elämä palveluilla tuetaan yrityshankkeiden onnistumista ja hallitaan yrityshankkeiden riskejä.

3K-tehdas >
UYK >

Kattavat yhteistyöverkostot

Laajat verkostot käytettävissäsi! Teknologiapuisto hyödyntää julkisia palveluita, yrityksiä, lähellä olevia järjestöjä ja yrityskehityspalveluita yritysverkostojen synnyttämisessä. Yhteistyötä on helpotettu tuomalla korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja julkisten elinkeinopalveluiden palvelut helposti saataville. Liiketoiminnan käynnistämiseen on teknologiapuistossa panostettu tuomalla palvelut paikan päälle. TKI-hankkeiden liiketoimintapotentiaalin kartoituksen voi tehdä teknologiapuistossa yhdessä huippuasiantuntijan kanssa. Yrityshankkeiden EU-rahoitusmahdollisuudet ovat teknologiapuistossa maan parhaat.

UPM Plywood Oy:n Savonlinnan vaneritehdas, Metsä Wood vaneri- ja kertopuutehtaat, pieniläpimittaisen tukin sekä lämpökäsitellyn puun jalostamiseen erikoistunut Sahakuutio Oy ja puun jatkojalostusteollisuuden alihankintayritys Puutaito Oy muodostavat Savonlinnaan Suomen suurimman mekaanisen metsäteollisuuden keskittymän tarjoten vetoapua kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Puu- ja Hybridilaboratorion valmistuessa vuonna 2023 teknologiapuisto tarjoaa teollisen puurakentamisen yrityksille maailman luokan yritysverkoston, osaavia nuoria asiantuntijoita ja huippuluokan tutkimus- ja testaus laboratorion palvelut.

Savonlinnan teknologiayritysten keskittymä tuottaa paperi- ja selluteollisuuden prosessilaitteita, sähkönjakeluinfrastruktuurin avainkomponentteja ja materiaalitekniikan tuotteita kuluttajille ja kansainvälisiin arvoketjuihin.

Kuitulaboratoriossa tutkitaan paperiteollisuuden prosesseja tehdasmittakaavassa, tämä on mahdollistanut alan yritysten kehittymisen maailman johtaviksi. Andritz, Wetend Technologies, Teknosavo, edustavat maailmalla tunnettua Savonlinnalaista huippuosaamista ja laatua. Maailman luokan TKI-ympäristö mahdollistaa yrityksille hyvän aseman kilpailussa maailman markkinoilla.

ANDRITZ >
Teknosavo >
Wetend >