_SYNERGIAEDUT

Savonlinnan teknologiapuisto Nohevan toimintaympäristö on suunniteltu tukemaan ja palvelemaan korkean teknologian toimijoita –mahdollistaen uusien innovaatioiden synnyn, alojen kehityksen, yritysten menestyksen sekä niiden kansainvälistymisen.

HYÖDYNNÄ HUIPPUOSAAMISTA

Kehitä ideoita ja tuotteita huippuosaajien seurassa. Teknologiapuistossa toimivat innovatiivisten yritysten lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Kuitulaboratorio sekä Luonnonvarakeskus Luke. Kuitulaboratorio tarjoaa yrityksille tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä pilotointi- ja analyysipalveluja.

Luken tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio puolestaan tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Molemmat organisaatiot tekevät tiivistä työtä teknologiapuiston yritysten kanssa.

UUTTA TYÖVOIMAA

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk kouluttaa Savonlinnan teknologiapuistossa sijaitsevassa Xamkin Kuitulaboratoriossa prosessitekniikan AMK-insinöörejä. Valmistuttuaan biotuotetekniikan insinöörit työllistyvät metsäteollisuuden lisäksi niitä palveleviin yrityksiin, kuten laitevalmistajien palvelukseen.

XAMK >

Ammattiopisto SAMIedu puolestaan räätälöi täsmäkoulutuksia suoraan työelämäntarpeisiin. Täsmäkoulutuksen avulla yrityksiin saadaan nopeasti sopivaa ja osaavaa työvoimaa.

SAMIedu >

TUOTEKEHITYSTÄ JA

TESTAUSTA

Teknologiapuistossa yrityksille on tarjolla huippuluokan tuotekehitys- ja testausolosuhteet sekä kumppanit. Xamkin Kuitulaboratorio tarjoaa metsä- ja teknologiateollisuudelle maailman huippuluokan tuotekehitys- ja testausympäristön. Lisäksi Nohevasta löytyy myös Luken metsäpuiden kasvullisen lisäyksen laboratorio.

Tulevaisuutta luova yhteistyö Nohevan yritysten ja tutkijoiden välillä houkuttelee teknologiapuistoon lisää alan yrityksiä ja yhteisöjä.

Kuitulaboratorio

Savonlinnassa on myös laadukas Xamkin Elektroniikan 3K-tehdas, jonka palvelut kattavat yritysten tarpeisiin soveltuvat elektroniikan koulutus-, kehitys- ja tuotantopalvelut.

3K-tehdas >

Kattavat yhteistyöverkostot

Laajat verkostot käytettävissäsi! Teknologiapuisto hyödyntää julkisia palveluita, yrityksiä, lähellä olevia järjestöjä ja yrityskehityspalveluita yritysverkostojen synnyttämisessä. Yhteistyötä on helpotettu tuomalla korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja julkisten elinkeinopalveluiden palvelut helposti saataville.

UPM Plywood Oy:n Savonlinnan vaneritehdas, Metsä Wood vaneri- ja kertopuutehtaat, pieniläpimittaisen tukin sekä lämpökäsitellyn puun jalostamiseen erikoistunut Sahakuutio Oy ja puun jatkojalostusteollisuuden alihankintayritys Puutaito Oy muodostavat Savonlinnaan Suomen suurimman mekaanisen metsäteollisuuden keskittymän tarjoten vetoapua kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Savonlinnan alueen pitkästä ja syvästä yhteydestä metsään kertoo myös valtakunnallisesti tunnettu Punkaharjulla toimiva metsäkulttuurin valtakunnallinen erikoismuseo ja tietokeskus Suomen Metsämuseo Lusto on ihmisen ja metsän menneisyyden sekä tulevaisuuden kansainvälinen kohtauspaikka, joka toimii metsäbiotalouden näyteikkunana Punkaharjulla.

Lusto >