Skip to main content

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Kuitulaboratorio on saanut lähes miljoonan euron rahoituksen projektille, jossa kehitetään uusia teollisia analysointisovelluksia uusiutuvan metsäteollisuuden tarpeisiin. Kolmivuotisen hankkeen rahoittajana on Business Finland.

Suomessa kehitetään aktiivisesti uusia sellulaatuja ja niiden valmistusprosesseja. Samalla on syntynyt merkittävä tarve uusien sellu- ja kuitulaatujen nykyistä tarkemmalle analytiikalle.
– Projektissa tutkitaan ja kehitetään uusien sellulaatujen valmistusprosessien ja laadun kannalta tärkeitä mittaus- ja analysointitekniikoita, tutkimuspäällikkö Matti Ristolainen UPM:n tutkimuskeskuksesta toteaa.

Tutkittavat kuitusovellukset ovat tekstiilien raaka-aineita, läpinäkyviä filmejä ja nestepakkauksia sekä pakkausten barrier-materiaaleja, jotka estävät esimerkiksi hapen läpäisyä.
Valmet Automation on kehittänyt erityisen kameratekniikan. Kuitulaboratorion projektissa tutkitaan, kuinka sen avulla voidaan parantaa uusien selluloosalaatujen analysointia ja tuotantoprosessien tehokkuutta.
– Kuitulaboratorion ja Valmet Automationin pitkäaikainen yhteistyö metsäteollisuuden mittausteknologian alalla on ollut hyvä pohja tämän merkittävän tutkimushankkeen käynnistymiselle, tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen Xamkista sanoo.

Projektissa tutkitaan myös Kuitulaboratoriossa kehitetyn mittausteknologian sovellusta sellukuidun muokkauksen reaaliaikaisissa mittauksissa. Kuitulaboratoriolla on useita patentteja sovellusalaan liittyen.

VÄHEMMÄN VETTÄ JA KAIKKI JAKEET KÄYTTÖÖN

Kiertotalous on tulevaisuudessa ratkaisevassa roolissa suunniteltaessa ja kehitettäessä biotuotetehtaiden resurssitehokkuutta. Kuitumittausten lisäksi projektissa tutkitaan uusia keinoja, joiden avulla sellutehtaissa voidaan jatkossa käyttää vähemmän vettä.

Tulevaisuuden biotuotetehtaissa puuraaka-aineen mukana tulevat arvokkaat mineraalit on eroteltava talteen esimerkiksi arvokkaiksi lannoitejakeiksi. Projektissa pureudutaan myös näiden jakeiden analysointiin ja hallintaan.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2023-30.4.2025. Hankkeen päärahoittaja on Business Finland, joka on myöntänyt hankkeelle Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoitusta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta.

Savonlinnassa toimiva Kuitulaboratorio on yksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) tutkimusyksiköistä. Projektiin osallistuvat teollisina partnereina Valmet Automation, UPM-Kymmene Oyj, StoraEnso Oyj, Wetend Technologies, Fiber-X sekä Aquaflow Oy. Projekti on osa Valmetin Beoynd Circularity VETURI-ohjelmaa. VETURI-ohjelmassa yhteistyössä suurten veturiyritysten, start-up -yritysten sekä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä luodaan Suomeen laajoja innovaatio- ja teknologiaekosysteemejä, jotka tähtäävät merkittävään uuteen liiketoimintaan ja suomalaisten yritysten viennin kasvattamiseen.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@xamk.fi, puh. 040 352 8794

Kuva: Juha-Pekka Ontronen