Skip to main content

Teollisen puurakentamisen tutkimus- ja koestuslaboratorion rakentaminen etenee hyvin ja työmaalla asennetaan jo runkorakenteita.

Laboratoriorakennuksessa hyödynnetään teollisen puurakentamisen komponentteja seinissä ja kattorakenteissa merkittävässä määrin ja rakennus itsessään toimii erinomaisena esimerkkinä teollisesta puurakentamisesta. TKI- toimintaa päästään käynnistämään ensi vuoden puolella.

Savonlinnan kaupunki panostaa myös teollisen puurakentamisen TKI-työhön pitkäjänteisesti ja on sitoutunut seuraavan kymmenen vuoden aikana rahoittamaan yritysten ja XAMK:n teollisen puurakentamisen TKI-toimintaa 1 M€:lla.

Käytännössä tämä tarkoittaa n. 10 M€:n TKI-hankekantaa teolliseen puurakentamiseen tulevina vuosina. Näillä panostuksilla Savonlinna tulee olemaan Suomen paras toimintaympäristö innovatiivisille teollisen puurakentamisen yrityksille kaikilla arvoketjun osa-alueilla.

Ensimmäiset Savonlinnan kaupungin teollisen puurakentamisen tutkimustoimintaan kohdentamat määrärahat myönnettiin Xamk:lle AMBIO- ja BIOSUOJA-projekteille.

AMBIO-projektissa hankitaan yhdistelmämateriaalien 3D-tulostuslaitteisto, joka sijoitetaan uuteen Savonlinnan puu- ja hybridirakentamisen laboratorioon.

Suuren mittakaavan 3D-tulostus – painottuen puupohjaisiin materiaaleihin – on voimakkaan kehityksen alla mm. Keski-Euroopassa ja Ruotsissa. BIOSUOJA-projektissa kehitetään mikroselluloosan, metsäteollisuuden sivuvirtoihin sekä hiilidioksidista valmistettavia (fossiilisista öljyistä valmistettuja kemikaaleja korvaavia) palo-suoja-aineita.

Hanke avaa merkittävän uuden korkeaan osaamiseen perustuvan innovaatiohaaran Savonlinnassa kehitettäessä puurakentamisen tuotteiden ekologisuutta ja kilpailukykyä.

Lisätietoja hankkeista:

AMBIO-hanke: Lasse Pulkkinen, tutkimusjohtaja
BIOSUOJA-hanke: Juha Lipponen, professor of practice