Skip to main content

Puunkäsittelyprosessien optimointiin erikoistuneelle Teknosavo Oy:lle valmistuu uudet toimitilat Savonlinnan teknologiapuisto Nohevaan. Savonlinnan kaupunki ja Teknosavo Oy solmivat investoinnista aiesopimuksen marraskuussa 2018, ja harjannostajaisia vietetään tänään 12.6.2020.

Yli 1000 m²:n rakennusinvestoinnin suuruus on noin 1,5 miljoonaa euroa. Investoinnin myötä yhtiö aikoo tuplata työntekijämääränsä noin 40 henkilöön.

Vuonna 1988 perustettu Teknosavo kehittää korkealaatuista teknistä osaamista puunkäsittelyteollisuuden prosesseihin. Yritys kehittää teknologiaa ja prosessiosaamista raaka-aine- ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Teknosavon teknologia vähentää raaka-ainehävikkiä jopa kaksi kolmasosaa. Toimintavuosiensa aikana yhtiö on kehittynyt kansainvälisten suurteollisuusasiakkaiden kohdeprosessien asiantuntijaksi, ja tänä päivänä asiakkaista noin 85 % sijaitsee ulkomailla.

Teknologiapuisto Noheva tarjoaa kasvua tavoittelevalle Teknosavolle erinomaiset tuotekehitys- ja testausolosuhteet sekä vahvan yhteistyöverkoston. Teknologiapuistossa toimiva Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kuitulaboratorio ja tutkimusympäristö sekä insinöörikoulutus olivat tärkeässä roolissa sijaintia valittaessa. Jatkossa yhteistyön toimijoiden välillä uskotaan tiivistyvän entisestään niin tutkimuksen kuin osaamisvaihdon osalta.

Teknologiapuistossa työskentelee tällä hetkellä yhteensä noin 300 työntekijää, tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstöä on noin 50 ja insinööriopiskelijoita tässä vaiheessa noin 100.

Kymmenen vuoden aikana luotu teknologiapuiston toimintaympäristö on vetovoimainen metsäteknologia-alan yrityksille sen tutkimus- ja tuotekehitystoimintojen ja insinöörikoulutuksen myötä.