Skip to main content

Puunkäsittelyprosessien optimointiin erikoistunut Teknosavo Oy suunnittelee yhtiön kasvun mahdollistavaa toimitilainvestointia Savonlinnan Teknologiapuistoon. Yli 1000 m²:n rakennusinvestoinnin suuruus on noin 1,5 miljoonaa euroa. Investoinnin myötä työntekijämäärää on tarkoitus lisätä noin 20 henkilöllä.

Teknosavo on hakenut rakennushankkeelle investointiavustusta ELY-keskukselta. Toteutuessaan hanke mahdollistaa yhtiön liiketoiminnan ja kansainvälistymisen merkittävän kasvattamisen nykyisestä. Investointihanke on tarkoitus käynnistää keväällä siten, että uudet tilat valmistuvat jo ensi vuoden aikana. Hankkeen toteutuminen edellyttää vielä investointiavustuksen saamista ja myönteistä päätöstä ELY-keskukselta.

– Investointitarve tulee yrityksemme kasvu- ja kansainvälistymislähtökohdista. Toimintamme on laajentunut ja vienti on kasvussa. Teknologiapuiston sijainti ja sen tutkimus-, tuotekehitys- ja koulutustoiminnot tukevat erinomaisesti yrityksemme kasvua. Kaupungin kanssa on tehty asian edistämiseksi hyvää yhteistyötä ja olen kiitollinen ELY-keskuksen mukanaoloon yrityksemme kehittämisessä eri vaiheissa, kertoo Teknosavon toimitusjohtaja Hannu Hämäläinen.

Vuonna 1988 perustettu Teknosavo kehittää korkealaatuista teknistä osaamista puunkäsittelyteollisuuden prosesseihin. Yritys kehittää teknologiaa ja prosessiosaamista raaka-aine- ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Teknosavon teknologia vähentää raaka-ainehävikkiä jopa kaksi kolmasosaa. Toimintavuosiensa aikana yhtiö on kehittynyt kansainvälisten suurteollisuusasiakkaiden kohdeprosessien asiantuntijaksi, ja tänä päivänä asiakkaista noin 85 % sijaitsee ulkomailla. Yhtiö työllistää nyt noin 20 henkilöä.

Savonlinnan Teknologiapuisto on Teknosavolle vetovoimainen sijoituspaikka. Savonlinnassa on myös Suomen suurimpiin kuuluva mekaanisen puunjalostuksen keskittymä. Teknologiapuiston yritys-, tutkimus-, tuotekehitys- ja koulutusympäristö on alallaan merkittävä koko Suomessa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKilla on Teknologiapuistossa vuonna 2014 aloitettu biotuotetekniikan insinöörikoulutus sekä yrityslähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa kuitulaboratoriossa. Kuitulaboratorio on onnistunut tuotekehittämään alan teknologiayrityksiin yli 100 miljoonan euron liikevaihdon. Teknosavo on tehnyt menestyksekästä yhteistyötä kuitulaboratorion kanssa. Luonnonvarakeskus LUKE toimii myös Teknologiapuistossa keskittyen metsägenetiikan, puuntutkimuksen ja bioteknologia-alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Teknologiapuistolla on yhteistyötä myös Aalto-yliopiston kanssa.

Savonlinnan kaupunki ja Teknosavo ovat neuvotelleet yhtiön investointihankkeesta ja tehneet aiesopimuksen sijoittumisesta kaupungin vuokraamalle 4500 m²:n tontille Teknologiapuistoon. Aiesopimuksen tontin vuokrauksesta allekirjoittivat tänään Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine ja Teknosavo Oy:n toimitusjohtaja Hannu Hämäläinen.

– Teknologiapuisto on yksi Savonlinnan kärkihankkeista, jonne on kymmenen vuoden aikana luotu vetovoimainen toimintaympäristö metsäteknologia-alan yrityksille laboratorioiden tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoista sekä insinöörikoulutuksesta. Teknosavo oman alansa johtavana ja innovatiivisena teknologiayrityksenä vahvistaa merkittävästi teknologiapuiston yrityskeskittymää, jossa työskentelee jo nyt yhteensä noin 300 työntekijää, tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstöä on noin 50 ja insinööriopiskelijoita tässä vaiheessa noin 100, ja määrä on tulevina vuosina kasvamassa merkittävästi, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.

Yhteyshenkilöt

Teknosavo Oy:n toimitusjohtaja Hannu Hämäläinen, puh. 050 529 1366
Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine, puh. 044 417 4001