Skip to main content

Savonlinnassa kehitetty hiilidioksidin talteenottoprosessi on mukana merkittävässä synteettisten sähköpolttoaineiden tuotantodemonstraatiossa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) patentoimalla menetelmällä otetaan savukaasuista talteen hiilidioksidia. Siitä ja vedystä valmistetaan nyt polttoainetta, jota jalostetaan ajoneuvoissa käytettäväksi.

Savukaasuista talteen otetusta hiilidioksidista ja vedystä valmistettujen synteettisten polttoaineiden valmistus on suuren mielenkiinnon ja investointien kohteena maailmassa. Tulevan kesän aikana Suomessa tehdään kansainvälisestikin merkittävä demonstraatio. Siinä valmistetaan synteettisiä polttoaineita eli niin sanottuja sähköpolttoaineita valmistetaan hiilidioksidista ja vedystä. Testaus on osa Teknologian tutkimuskeskus VTT:n koordinoimaa E-fuel-projektia.

Projekti on myös osa Nesteen Veturi-ekosysteemirahoitusta. Xamkin patentoima ja CarbonReuse Finland Oy:n edelleen kehittämä ja markkinoima hiilidioksidin talteenottoprosessi on tärkeässä roolissa, koska siitä saadaan toinen raaka-aine, hiilidioksidi, testaukseen.
– Olemme edenneet E-fuel-projektin viimeiseen vaiheeseen, jossa varmistetaan projektissa kehitettyjen teknologien toimiminen yhdessä. Tehokas ja ympäristöystävällinen hiilidioksidin talteenottoteknologia on tärkeässä roolissa kokonaisuuden kannalta, projektin vastuullinen johtaja, VTT:n tutkimusprofessori Juha Lehtonen kertoo.
– Tavoitteenamme on myös valmistaa standardit täyttävää dieselpolttoainetta, jota on tarkoitus syksyllä testata Agco Powerin dieselmoottorilla toimivassa traktorissa.

Noin tuhat tuntia kestävässä demonstraatiossa valmistetaan synteettisiä hiilivetyjä, jotka Neste edelleen jalostaa liikennepolttoaineiksi. Demonstraatio toteutetaan Espoossa sijaitsevassa VTT:n Bioruukin pilotointikeskuksessa. Demonstrointi on pitkäaikainen testaus, jolla osoitetaan prosessien ja uusien tekniikoiden toimivuus ja mahdollistetaan skaalaus teolliseen mittakaavaan.

SAVUKAASUISTA HIILIDIOKSIDI TALTEEN

Savukaasuista talteen otettava hiilidioksidi on tärkeä raaka-aine synteettisten polttoaineiden valmistuksessa.
– Xamkin ja CarbonReuse Finlandin kehittämä ja patentoima hiilidioksidin talteenotto-prosessi on pilotoitu viime vuosien aikana muun muassa synteettisen metaanin valmistuksessa. Prosessin suorituskyky on osoittautunut kilpailukykyiseksi, ja tuloksena saamme erittäin puhdasta hiilidioksidia jatkojalostukseen, CarbonReuse Finland Oy:n toimitusjohtaja Timo Juutilainen kertoo.
– Prosessi on täysin kemikaalivapaa, millä on etuja esimerkiksi ympäristön ja saatavan hiilidioksidin puhtauden näkökulmasta.

Hiilidioksidin talteenottolaitoksille on muodostumassa miljardien eurojen markkinat, kun uudet tuotantoinvestoinnit käynnistyvät power-to-x-teknologian ja niin sanottujen synteettisten sähköpolttoaineiden valmistuksen ympärille.

– On tärkeää, että myös Suomessa kehitettyjä ratkaisuja edistetään, ja samalla varmistetaan teknologioiden jatkokehitys ja kaupallistaminen. Esimerkiksi kehittämämme hiilidioksidin talteenottoteknologia mahdollistaa korkean osaamisen työpaikkojen syntymisen Suomeen ja erityisesti Itä-Suomeen, tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (Xamk) korostaa.

Pulkkinen muistuttaa, että kansallisen teknologian edistäminen ja demonstroinnit ovat tärkeää myös vihreän siirtymän talous- ja teknologiavaikutusten näkyvälle toteutumiselle Suomessa. Xamk on tehnyt jo lähes 10 vuotta kehitystyötä alalla yhteistyössä yritysten kanssa.
– Alalla on globaalia kilpailua, mutta suomalaisilla alan teknologiayrityksillä on mahdollisuudet merkittäviin kansainvälisiin kasvumahdollisuuksiin. Teknologiat on kuitenkin ensin todistettava toimiviksi kotimarkkinoilla, ja tässä mielessä lähimmän vuoden aikana tapahtuvat teknologiaratkaisut ovat erittäin merkittäviä alan kotimaisen kasvun ja työllisyyden kannalta, Pulkkinen arvioi.

LISÄTIETOJA:
Tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen, p. 044 5715861
etunimi.sukunimi@xamk.fi
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/metsa-ymparisto-ja-energia/

Timo Juutilainen, toimitusjohtaja, CarbonReuse Finland Oy, p. 0500 751164, etunimi.sukunimi@carbonreuse.fi

Kuvateksti: CarbonReusen ja Xamkin hiilidioksidin talteenottoteknologia on pilotoitu useassa teollisessa prosessissa hyvin tuloksin.

Kuvaaja: Juha Silvennoinen CarbonReuse Finland Oy.