Skip to main content

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä on rakentamassa Teknologiapuisto Nohevaan 2 300 m² toimitilat puu- ja hybridirakentamisen tutkimuslaboratoriolle.

Laboratorion varusteluun tarvittavien tutkimus- ja testauslaitteistojen hankintojen kanssa hankekokonaisuuden yhteiskustannukset ovat 9,2 miljoonaa euroa. Etelä-Savon maakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle EAKR-rahoitusta 5,8 miljoonaa.

Puu- ja Hybridirakentamisen tutkimuslaboratoriossa tullaan tekemään suuren mittakaavan puu- ja hybridirakenteiden tuotetestausta, jossa tutkitaan koekappaleiden lujuuskestoa ja soveltuvuutta erilaisissa käyttökohteissa. Standardisoitujen rakenne- ja liitosratkaisujen kehittäminen lisää osaltaan puurakentamista ja puupohjaisten rakennusmateriaalien käyttöä.

Puu-ja Hybridirakentamisen tutkimuslaboratorio on laaja-alaisesti alan teollisuuden, tutkimuksen sekä alan korkea-asteen osaamisen ja koulutuksen käytössä. Laboratoriossa tehtävä tutkimus ja tuotekehitys tuottavat uusia rakennusteknisiä innovaatioita ja ekotehokkaita tuotantomenetelmiä luoden ympärilleen vähähiiliseen rakentamiseen keskittyvän osaamisklusterin. Tavoitteena on kansallisesti ainutlaatuinen puurakentamisen tutkimus- ja kehittämisympäristö, joka vahvistaa puurakentamista ja siihen liittyvän yritystoiminnan kasvua.

Yritykset pääsevät matalalla kynnyksellä hyödyntämään tutkimuslaboratorion palveluita ja yhdessä oppilaitosten kanssa osaamisklusterilla on pääsy merkittävään rooliin vähähiilisen rakentamisen tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntäjänä Euroopassa.

Puurakentamisen laboratorion valmistuttua Savonlinnan Teknologiapuistossa sijaitsevassa biotalouden osaamiskeskittymässä on monialaista puuhun ja sen ainesosiin liittyvää tutkimusta. Tutkimuskohteet ulottuvat kuituteknologiasta sekä puun eri ainesosien ja puuntaimien kasvullisen lisäyksen tutkimuksesta suuren mittakaavan puurakenteiden testaamiseen saakka.

Puu- ja Hybridirakentamisen tutkimuslaboratorio käynnistää toimintansa 2023 vuoden alussa. Teknologiapuisto Noheva ja Savonlinnan kaupunki tarjoavat teollisen puurakentamisen yrityksille suunnittelusta ja tuotekehityksestä, komponenttien valmistukseen ja kokoonpanoon maan parhaan toimintaympäristön. Teknologiapuisto yhdistää teollisen puurakentamisen insinööriopetuksen, puu- ja hybridirakentamisen tutkimuksen ja maan suurimman mekaanisen puunjalostuksen valmistuksen keskittymän Savonlinnassa. Nuoria ja osaavia insinööriopiskelijoita yrityksenne kasvutarpeisiin tai uutta osaamista yrityksenne henkilöstölle. Teknologiapuisto on alan yrityksille kasvun paikka. Ota yhteyttä! Kumppanuuden rakentaminen kannattaa aloittaa jo nyt.

Juha Turtiainen
yrityspalvelupäällikkö
Savonlinnan kaupunki
+358 44 5715853
juha.turtiainen@savonlinna.fi