Skip to main content

Luonnonvarakeskuksen Savonlinnan toimipisteen käyttöön tulevien aineistopalvelu- ja kasvatustilojen rakennushankkeen urakoitsijat on valittu. Uusien tilojen rakentaminen alkaa toukokuussa ja tilat saadaan käyttöön vuoden päästä. Investoinnin kokonaiskustannusarvio on noin 3,7 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtaja Janne Laine pitää tärkeänä, että yhteistyössä Luken johdon sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän kanssa saatiin neuvoteltua ratkaisumalli Luken toiminnan laajentamiseen Teknologiapuistossa. Ratkaisumallin tuloksena ammattikorkeakoulu investoi ensimmäisen vaiheen laajennustilat vuokrattavaksi Lukelle ja nyt kaupunki investoi Luken lisätilat vuokrattavaksi. Lisäksi maakuntaliitto ja kaupunki ovat olleet osaltaan rahoittamassa Luken hankkeita Savonlinnassa.

– Yhteistoiminnalla ja sopimuksella on luotu edellytykset Luken kehittymiselle Savonlinnassa sekä uuden liiketoimintayrityksen syntymiselle Savonlinnaan puiden alkiotuotannossa. On hienoa, että Luken Savonlinnan toimipisteeseen on siirtynyt nyt myös kasvu- ja tuotostutkimukseen keskittynyt Luken tutkimusprofessori, toteaa kaupunginjohtaja Laine.

Luonnonvarakeskuksen käyttöön tulevat tilat (Kasvu 2) rakennetaan vuonna 2019 valmistuneiden tilojen (Kasvu 1) jatkeeksi. Laajennuksen kerrosala on 565 m2 ja kokonaisala 657 m2. Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 2,8 miljoonaa euroa. Lisäksi rakennushankkeessa on Luken omia hankintoja noin 0,9 miljoonaa euroa.

Kohteen rakentaminen aloitetaan 31.5.2021 ja sen rakennustyöt valmistuvat huhtikuussa 2022. Toukokuu 2022 käytetään tilojen varusteluun ja käyttöönottoon. Luke aloittaa toimintansa tiloissa kesäkuussa 2022. Rakennuksen rakennuttaa Savonlinnan Yritystilat Oy, joka vuokraa tilat pitkäaikaisella sopimuksella Senaatti-kiinteistöille, joka puolestaan jälleen vuokraa ne Lukelle.

– Hankkeen kaikki urakoitsijat ovat paikallisia. Lähes kaikki suunnittelu- sekä rakennuttajakonsultin palvelut on myös saatu hankittua paikallisesti, iloitsevat Savonlinnan Yritystilat Oy:n puolesta hankkeesta vastaavat toimitusjohtaja Heikki Kokki ja kiinteistöpäällikkö Tommi Malkki.

– Luken Savonlinnan tutkimusyksikkö keskittyy metsäbiotalouden kehittämiseen ja tutkimustulosten siirtämiseen käytäntöön. Erityisenä painopisteenä on metsäpuiden kasvullinen lisäys, jota hyödyntämällä metsänjalostuksen tulokset saadaan täysimääräisesti edistämään niin puuntuotantoa kuin hiilensidontaa ja metsien terveyttä. Olemme iloisia syntyneestä ratkaisumallista, toteaa Luken hallinto- ja sidosryhmäjohtaja Ilkka P. Laurila.

Luken käyttöön nyt rakennettavat tilat käsittävät erikoiskasvihuoneen ja aineistopalvelutilat.

– Uusi kasvihuone tarjoaa hyvin säädeltävissä olevat kasvatustilat sekä kasvulliselle lisäykselle että metsäpuiden perinnöllisen muuntelun, sen hyödyntämisen sekä suojelun tutkimukselle, iloitsee Luken johtava tutkija ja ryhmäpäällikkö Tuija Aronen. Aineistopalvelutiloissa puolestaan käsitellään monipuolisesti niin metsänjalostukseen kuin muuhun tutkimustoimintaan liittyviä näytteitä, jatkaa Aronen.

Senaatti-kiinteistöt vastaa toimitilojen järjestämisestä valtionhallinnolle. Lukelle suunnitellut ainutlaatuiset aineistopalvelu- ja kasvatustilat vuokrataan Savonlinnan Yritystilat Oy:ltä.

– Erityistilojen suunnittelu eteni hyvin yhteistyössä kaikkien osapuolien kanssa. Saumaton yhteistyö Senaatti-kiinteistöjen, Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä on mahdollistanut hankkeen tavoitteellisen etenemisen, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Virve Wright.

Savonlinnan Teknologiapuisto Noheva on koulutus-, tutkimus-, tuotekehitys- ja testausympäristö korkeanteknologian yrityksille. Teknologiapuistossa on lisäksi puurakentamisen-, biotuotetekniikan- ja sähkötekniikan insinöörikoulutukset. Teknologiapuiston avulla yrityksiin on syntynyt noin 200 miljoonan euron edestä vientiliikevaihtoa.

Kuva: Havainnekuva Luken rakennuksesta luoteesta.